Maksājuma veidi

Jūs varat veikt pārskaitījumu gan kā fiziska, gan juridiska persona

Administrācija patur tiesības pieprasīt no klienta priekšapmaksu līdz 100% apmērā no pasūtītas preces cenas.